عضویت در گروه

سمور آبی غول پیکر
سمور آبی غول پیکر با سبیلهای فوق العاده حساسش شکار را تعقیب می کند ---با کار تیمی او را از پا می اندازد
اندازه و خوی تهاجمی آنها را از سمورهای دیگر متمایز میکند
دندانهای ترسناکی دارند که استخوانهای ماهی را خرد می کنند .
آنها گروهی هستند که چه روی آب و چه زیر آب مرگ آورند .
طول سمور آبی غول پیکر به 2 متر میرسد . سمورها بیشترین روز را در جنگلهای  آب گرفته آمازون پنهان میشوند .
شنیدن صدایشان از دیدنششان آسان تر است .
سمور آبی غول پیکر موجود خیلی کمیابی است و اگر بتوانید آنها را ببینند موفقیت خیلی بزرگی است .
صداهای ممتد آنها نشانگر این است که احتمالا با یک آناکوندا --- و یا یک تمساح کی من را دیده اند و میخواهند آن را شکار کنند .
سمور آبی غول پیکر سلطان دریاچه ی آمازون است . و هیچ موجودی حریف آنها نمیشود
سمور آبی غول پیکر با دو متر طول حیواناتی نیستند که بشود به سادگی حریفشان شد .
آنها موجوداتی هستند که به شدت از قلمرو خود شان دفاع میکنند .
به صورت گروهی میتوانند تمساحی با دو برابر اندازه ی خودشان را بکشند و این کار راا  با دندانهای نیش  بلند خودشان انجام میدهند .

فهرست غذائی آنها ---مارهای آناکوندا 5 متری ---گربه ماهی غول پیکر ---و حتی پیراناها هستند
این حیوانات با سرعت روحیه ی تهاجمی و کار گروهیشان بر  جنگلهای آب گرفته آمازون حکومت میکنند و از این که با تمساح هم طرف بشوند هیچ ابائی ندارند
قدرت شنا کردن آنها خارق العاده است . در محدوده ی قلمرو آنها هیچ موجودی جلویشان  نمی ایستد
ردیف حیوانات خانواده ی راسوها هستند . 35 کیلوگرم وزن دارند بی شباهت به وزن گرگها نیست . آنها دسته جمعی شکار میکنند .
با هم حرکت میکنند ---ماهیها را میترسانند و باعث میشوند آنها مسیرشان را گم کنند و با استفاده از موهای اطراف دهانشان در تاریکی جای آنها را تشخیص میدهند . سمور غول پیکر آبی غول پیکر به خوبی برای شکار در آبهای  تیره آمازون انطباق پیدا کردند .
دم بال مانند مثل یک موتور پر قدرت عمل میکند و آنها با سرعت زیاد در آب به حرکت در می آورد.
پاهای شبکه ای مانند آنها  برای کنترل دقیق حرکتشان است . قوه ی بینائی آنها فوقالعاده خوب است . اما بدون استفاده از چشماشون هم میتوانند ماهی را صید کنند . طعمه می تواند  شنا کند اما نمی تواند از دست آنها خودش را پنهان کند .
مردم محلی به این سمورها میگویند گرگهای رودخانه
توی دهانشان ردیفی از دندانهای نیش دارند که چیزی  کم از گرگها ندارند.
آنها دومین خانواده ی راسوها هستند . 35 کیلوگرم وزن دارند که بی شباهت به وزن گرگها نیست .
با هم حرکت میکنند ماهیها را میترسانند و باعث میشوند آنها مسیرشان را گم کنند .
با استفاده از سبیلهایشان که در اطراف دهانشان قرار دارد در تاریکی جای و مسیر اونها را تشخیص میدهند . N-A