عضویت در گروهراز لبخند ژوکوند

هنرمند مشهور ایتالیائی داوینچی 

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg

لبخند ژوکوند

لبخند ژوکوند اثر معروف لئوناردو داوینچی از آن لبخندهائی نیست که معمولا در پتره میبینیم  .

این لبخند اینگار از چیزی خبر دار   است که ما آن را نمی بینیم.در این پتره  چهره ی یک زن تبدیل به یک چیز متفاوت شده به نوعی مراقبه ی فلسفی در تمام دغدغه های روشنفکریش تبدیل شده است ......

واقعا چه چیزی در مونالیزا است که داوینچی در روزهای پایان عمر زندگیش  تمام فکر و ذکر این تصویر  را به خود مشغول کرده است . 

و چرا داوینچی چنین زمان زیادی را تنها صرف پتر ه ی 50 در 75 سانتی متری کرد ؟

داوینچی در تمام نقاشیهایش علامات و پیامهای مخفی در نقاشیهایش داشته ----------فکرهای جدید را خلاقانه تصور می کند

داوینچی در تمام زندگیش از تکنیک نوشتار آینه ای استفاده کرده

آیا ممکن است در آثار هنریش هم از تکنیک مشابهی استفاده کرده باشد و پیامهای مخفی بر جای گذاشته باشد .که تنها با استفاده از آینه آشکار شوند ؟مسلما بله

آینه در کار داوینچی شیء مهمی بود و برای همین از این مسئله که از آئینه به عنوان یک بعد ناشناخته استفاده میکرده و با آئینه چیزهای خاصی درون نقاشی هایش میدیده است

که بررسی کرده اند به این نتیجه رسیدند که :

چون علاقه ی زیادی به بازتاب و انکسار عدسی و آناتومی چشم انسان داشت این که بازتاب آئینه های مخلوطی شکل چگونه منعکس میشوند

از تاکتیکهای آئینه ایش برای پنهان کردن پیامهای سری در مونالیزا استفاده کرده باشد ؟چرا این کار را کرده ؟

در پوتره های داوینچی همیشه دستها موقعیت دراماتیکی داشتند . موقعیت دستها سر نخی برای نقاط دسترسی و چرخش آئینه ها بوده است . بانوی صخره های این هنرمند

وقتی تصویر را در یک محیط سه بعدی قرار دادند یک کپی از تصویر گرفتند وقتی کمی جلوتر میشوند متوجه تصویر ترسناکی میشوند . که این کار را بر روی تمامی نقاشیهایش انجام دادند و تصویر وحشتناکی در انها دیدند .آنها بر این اعتقاد بودند که داوینچی با موجودات فرا زمینی در ارتباط است .پیامهایی که در تمام نقاشیهایش دیدند .

آنها این تصاویر وحشتناک را یوفو نامیدند و همچنان بر این عقیده هستند که داوینچی با فرازمینیها ارتباط داشته است و  قدرت خلاقیت را از زمانی که 16 سال بیشتر نداشت  و در غاری که آن زمان دید و به درون آن غار تاریک رفت بدست آورده است .او از آن غار و چیزی که در آن دیده بود به قدری وحشت داشت که در باره ی آن مینویسد . کسی که از زندگی خصوصیش هیچ چیز نمیگفت

این مسئله را در یاداشتهای زندگینامه اش ثبت کرد 

در غاری فرا زمینیها این قدرت را به او دادند که از آینده با خبر باشد