عضویت در گروه

مایکل جکسون رازی که توانست به مدت 25 سال از هوادارانش مخفی کند این بود که موهای مایکل جکسون موهای خودش نبود .

کلاه گیس بود

او بوسیله یک چسب نیمه دائم موها را در جای خودش قرار داده بود .

بخشهای کم پشت مویش  در کناره ها و پشت سرش وجود داشت و کاملا جلویش طاس بود

علت طاسی جای زخمی در بالای پشت سرش وجود داشت که در اثر سوختگی بوجود آمده بود

این سوختگی از کجا سزچشمه گرفت که موجب شد مایکل طاس شود

در 27 ژانویه 1984 که مایکل در اوج شهرت خود بود

شرکت در یک اگهی تبلیغاتی برای پپسی همراه با برادرانش آغاز مشگلات مایکل شد و زندگیش را به طور کل دگرگون کرد .

یک وسیله ی آتش بازی که در روی صحنه موقع اجرای برنامه باعث شد سره مایکل آتش بگیره و موجب طاسی سر او شود

سوختگی شدید از نوع دوم و سوم از ناحیه ی سر و این مسئله موجب شد تا آخر عمر از کلاه گیس استفاده کند .

مایکل هیچوقت به حالت عادی برنگشت چرا که

این حادثه ی پپسی زندگی حرفه ای مایکل را برای همیشه تغییر داد .

چرا که باعث شد توجه بیش از اندازه به زیبائی  ظاهرش کند .

بشدت در مورد آدمهای اطرافش حساسیت به خرج میداد

احساس در هم شکستگی میکرد ناراحت بود و احساس مورد خیانت قرار گرفتن داشت 

این حادثه در نهایت جانش را گرفت

من نمیدانم کسی که مردم صداشو و حرکات نمایشی اش را دوست داشتند و این قدر مورد توجه بود چه اشکالی دارد با همان ریختی که هست برنامه اجرا نمیکند

این همه مصیبت بکشد که چی ؟ زیبا باشه