این خبر اگر واقعا درست میبود نباید این مارمولک را میکشتند باید آن را مورد بررسی قرار میدادند .

کنجکاوی من در مورد این مارمولک باعث شد تحقیق کنم . 60 سال پیش این مارمولک در مورچه خورت اصفهان دیده شده است پیرمردی که شکارچی بوده و برای شکار به چهارمحال بختیاری میرفته نقل میکرد   تو اتوبوس این مارمولک را دیده و به راننده ی اتوبوس گفته زیرش کن اما راننده جواب داده است که اتوبوس را چپ میکند .ابعاد و بزرگی که اون پیرمرد از اون مارمولک تعریف میکرد همین ابعاد و اندازه بوده است احتمالا بچه ی همان مارمولک است که همان حول و حوش زندگی میکند . احتمال وجود مارمولکهای دیگری در آن منطقه با این ابعاد وجود دارد .


عضویت در گروه


بزرگترین مارمولک جهان در ایران استان اصفهان شهرستان شاهین شهر


روستای جهاد آباد دیده شد اما حیف که چقدر دیر .....


طبق گفته ی مردمان این روستا مدتی بود که چند بچه ی کوچک ناپدید


شدند و هر چه تجسس شد یافته نشدند . 


یکی از این افراد گفته بود که من در بیابان موجودی بسیار  بزرگ دیدم


که مانند مارمولک عظیم جسه میماند  ---


پس از مدتی این موجود را اهالی روستا یافتند و به دام انداختند


و پس از چهار بار اعدام وحشیانه آن را به قتل رساندن ...

من نمیدانم چرا مسئولین اصفهان اجازه ی چنین کاری را دادند . باید این مارمولک آزمایش میشد و علت عظیم الجسته بودنش را کشف میکردند
ونیمرخ جناب اژدهای کمودورعین اژده های کمودور است این مارمولک

... ترسناک, کوسه ماهی, اژدهای کومودوراژدهای کمودور