راز مرگ کودکان 500 سال یخ زده کشف شد ...

راز مرگ کودکان 500 سال یخ زده کشف شد/ تصاویری از بدن سالم کودکان یخی

ایران نیوز24:محققان دانشگاه بردفورد با انجام تجزیه تحلیلهای شیمیایی روی بدنهای یخ زده و مومیایی شده اینکا به این نتیجه رسیدند که این سه کودک 500 ساله که جسد سالم آنها در سال 1999 کشف شد، با الکل و کاکائو مسموم شده اند.

به گزارش ایران نیوز24، مومیایی جونیتا که از آن با عنوان دختر یخی هم نام می برند بدن یخزده دختری از اینکاها است که به عنوان پیشکش و قربانی به خدایان اینکا بین سالهای 1450 و 1480 در سن 13 سالگی به قتل رسیده است.

این دختر در کوهستان آمپاتو جنوب پرو در سال 1995 توسط خوان رینهارد و میگل زارته کارشناس انسان شناسی کشف شد و در موزه انسان شناسی آرژانتین به نمایش گذاشته شده است و به طور دوره ای در کشورهای مختلف چون ژاپن و آمریکا نیز در معرض دید عموم قرار داده شده اند.

وضعیت بدن این دختر یخزده که با توجه به قدمت آن در شرایط خوبی باقی مانده بود به یک حساسیت در دنیای علم تبدیل شد.

مجله تایمز در سال 1995 از آن با عنون یکی از ده کشف برتر دنیا یاد کرد.

اما آنچه امروز برای دانشمندان قابل توجه بوده راز مرگ وی با تجزیه تحلیل موهایش بوده است.

این دختر 13 ساله اینکایی به شدت تحت تأثیر الکل و برگهای کاکائو به عنوان پایه کوکائین قرار گرفته و پس از آن در ارتفاعات سرد به عنوان یک قربانی برای مرگ قرار گرفته است.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دختری که پس از سالیان سال او را پیدا کردند


سالم سالم گوئی حاضر برای رفتن به میهمانی بوده است