این قرآن با قدمت 1370 سال در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا پیدا شده

این قرآن حدود صد سال بدون تشخیص قدمت نگهداری میشده

تاریخ گذاری این قرآن در دانشگاه آکسفورد انجام شده

ظاهرا این قرآن در زمان %da%a9%d8%b4%d9%81-%c2%ab%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%c2%bb-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%85%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3حیات پیامبر اسلام نگارش شده است

به خط حجازی نوشته شده ---حجازی یکی از شیوه های اولیه ی کتابت به عربی است

تکه ای از قدیمی ترین قرآنهایکه تا به حال کشف شده روی پوست نوشته شده که به احتمال زیادروی پوست بز یا پوست گوسفند در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا کشف شده


کارشناسان میگویند قدمت این قرآن بیش از 1300 سال است یعنی یکی از قدیمیترین قرآنهای جهان است این همه سال در دانشگاه بیرمنگام


این اثر ارزشمند چندین دهه در کتابخانه ی دانشگاه بوده ----کسی نمیدانسته قدمت آن چند ساله است


تا این که یک محقق تصمیم میگیرد دقیق تر بررسی اش کند


تست کربن نشان میدهد این اثر در سال 645 میلادی نوشته شده است . و این یعنی این که این دانشگاه یکی از قدیمی ترین قرآنها را پیدا کرده است .


آنها وقتی فهمیدند که یک صفحه از قدیمی ترین قرآنها ی دنیا را در این جا دارند بسیار خوشحال شدند


آنها واقعا ذوق زده شدند هم برای دانشگاه و هم برای مردم ----میدانستند این قرآن قدیمی است ولی حتی تصورش را نمی کردند که به دوره ی


زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) بر گردد . واین خیلی ارزشمند است . این نسخه ی خطی که در دهه ی 1920 به این جا آورده شده سالها این جا


در بخش مربوط به متون خاورمیانه نگهداری میشده ----کارشناسان میگویند یکی از قدیمی ترین کشفها از دوران اولیه ی اسلام است همزمان با حیات پیامبر


کسی که این قرآن را نوشته به احتمال زیاد حضرت محمد را از نزدیک میشناخته و با معجزات او را از نزدیک شنیده و یا او را دیده بوده


این تصوری که میتواند آدمی را واقعا جادو کند ----جامعه ی مسلمانان بیرمنگام یکی از بزرگترین ها در بریتانیا است آنان از پیدا شدن این گنجینه


بسیار خوشحالند از سراسر بریتانیا می آیند بیرمنگام که فقط بتوانند یک نظر این صفحات را ببینند و براشون خیلی ارزشمند است


این کشف فوق العاده مهم و کمیاب است .  نه تنها بریتانیائیها بلکه تمام ملل مسلمان دنیا آرزوی دیدن این قرآن را دارند .


مسئولان دانشگاه میگویند: بزودی آن را برای عموم به نمایش میگذارند و امکان ندارند به هیچ عنوان اجازه بدهند این برگه ای از تاریخ از بیرمنگام خارج شودبا این سندی که پیدا شده ---سند مربوط به دوران پیامبر یا همان دوران اولیه است حالا با یک مقدار اختلاف سال جزء قدیمی ترین سندهاست

پژوهشگران دینی میگویند : اما اهمیت تاریخی آن از دید پژوهشگران خوشحالی مسلمانان شاید بیشتر از این جهت باشد که برای اون چیزی که اینها باور قلبی داشتند یک سند تاریخی است که پیدا شده چون ایمان مومنان و دین باوران غالبا از ایمان قلبی و باور دلی سرچشمه میگیرد نه از استدلالهای منطقی یا امور مالی الان با این سندی که پیدا شده سند مربوط به دوران پیامبر با همان دوران اولیه است حالا با یک مقدار اختلاف سال جزء قدیمی ترین سندهاست

و به گونه ای وثاقت متن را ثابت میکند --- مسلمانان برای اثبات قرآنشان به دو وثاقت نیاز دارند

یکی وثاقت تاریخی است که از نظر تاریخی این قرآن مربوط به همان قرآن صدر اسلام است

دوم وثاقت سرچشمه ی قرآن مربوط به وحی میشود --- طبیعتا اون سرچشمه ی قرآن وحی امری مادی نیست با ابزار مادی قابل اثبات نیست اما اون دومی از جهت تاریخی با ابزار مادی امروز و تستهائی که انجام میشود قابل اثباته

و این امری است که مسلمانان جنبه ی تاریخی خویش را اثبات کنند .


در متون تاریخی داریم که قرآن حدود دویست سال بعد از حیات پیامبر اسلام جمع آوری شده این به نوعی در تضاد با این یافته ی جدید دانشمندان نیست ؟


قرآن از همان زمان پیامبر کاتبینی بودند که به عنوان کاتبان وحی  مشهور بودند اینها قرآن را مینوشتند بر روی پوست ---تخته ... الواح

بعد از دوران پیامبر یعنی همان دهه های اول یعنی در حدود سی سال تقریبا بعد از هجرت این قرآنها شروع به جمع آوری شد

قرآنها ئی که امروز در دسترس ماست قرآنی است که در زمان خلیفه ی سوم  عثمان به گونه ای جمع آوری شد البته طبق باور شیعیان حضرت علی نظارت میکرد بر این قرآنها برای این که افراد گاهی ممکن بود عباراتی را درست ننوشته باشند و گاهی حدیث را با قرآن مخلوط میکردند بناشد یک نوع همسان سازی در قرآن انجام بگیرد لذا این قرآن دقیقا مربوط به دهه های اول میشود یعنی همان قرن اول اسلام و این ممکن است بخشی از همان قرآنها باشد یا بخشی از آن قرآنها باشد که ممکن برخی استتار کرده بودند

بگونه ای

باید شجره نامه اش را دید و دید در چه شرایطی پیدا شده و کشف شده و در چه منطقه ای