طغیان رود گنگ در الله آباد هند

عضویت در گروه

رود گنگ


بزرگترین رود شبه قاره ی هند و دارای 2510 کیلومتر طول است


این رود از مرکز کوههای هیمالایا سرچشمه میگیرد و سراسر شمال هند و کشور بنگلادش را طی میکند


در نهایت به خلیج بنگال میریزد در کناره ی رود گنگ مزرعه های سرسبز و حاصلخیز و شهرهای بزرگی قرار گرفته ئاند


این رود برای پیروانآئین هندو بسیار مقدس است .


هندو ها در این رود به عبادت میپردازند و درون آب میروند و به ذکر دعا و نیایش میپردازند .