اهمسر لیونل مسیلیونل مسی و همسرشاولین عکسهای تیاگو مسی با والدینشلیونل مسی یک ماه و چند روز پیش پدر شد و حالا اولین عکس ها از او و فرزندش منتشر شده است
سایت گل- یک ماه
و چند روز پیش بود که تیاگو، فرزند لیونل مسی و آنتونیا رکوزو متولد شد .و حالا برای اولین بار مجله لکتوراس، تصاویری از تیاگوی کوچولو در آغوش پدرش را منتشر کرده است. این اولین عکس های منتشره از تیاگومسی است.

لیونل مسی و همسرش

همسر لیونل مسی

همسر لیونل مسی

تیاگو مسی