عضویت در گروه


چه گوارا پزشگ بود .یک خانواده ثروتمند و چپ گرای آرژانتینی /به عنوان پزشگ جنبش کوبا انتخاب شد  /  بعد از پیروزی انقلاب کوبا او به بولیوی رفت و در آن جا به دست نیرو های سیا کشته شد

چه گوارا یکی از رهبران انقلابی کوباست ...دشمن شماره یک ایالات متحده ----- یکی از مبارزه ترین چهر ه های قرن بیستم -----
او به عنوان مارکسیست انقلابی در طول انقلاب کوبا در کنار فیدل کاسترو جنگید
بعد تلاش کرد   اید ه های سوسیالیستی او را به کنگو و بولیوی منتقل کند اما نتوانست موفقیتش در کوبا را در بولیوی هم به دست بیاورد و پس از ماهها سرگردانی در بیابان های این کشور سر انجام لاغر و نزار پیدا و در یک تنگرا جنگلی اسیر شد .
هنوز پیرامون مرگش حرف و حدیث بسیار است بعضی میگویند با تفنگ کشته شد بعضی میگویند به دار آویخته شد
چند ساعت پس از مرگ او در نهم اکتبر 1967 بدنش با یک هیلیکوپتر به روستای ولگراند در همان نزدیکی منتقل شد
سربازها بدن او را  با بران کارد به رختشور خانه ی بیمارستان بردند  از جسد او در حالی با خون اغشته بود عکسهائی گرفته شد و به سراسر جهان پخش شد ..
دولت بولیوی تصمیم گرفت در یک مقبره ی مخفی دفن کنند ....
دولت بولیوی نمیخاست مدفن چهگوارا محل تجمع و متینگ طرفداراش بشود .
و او را به عنوان یک قهرمان انقلابی زنده نگه دارند .
به همین دلیل بعد از دو روز بدن او در مقبره مخفی در یک محوطه فرودگاهی در نزدیکی ولگراند دفن شد .
با این وجود نتوانستند تمام مدارک و شواهد را مخفی نگه دارند به صلاحشان نبود .
ژنرال آلفرد واوائدو وکاندیا میگفت باید چه گوارا  را سرش را از تنش جدا کنیم و به عنوان مدرک مرگ او پیش خود نگه داریم
 اما برخی سربازان از جمله جاسوس سی آی ای فلیکس رود ریگز معتقد بودند خیلی وحشیانه است .
او پیشنهاد داد به جای سر یکی از انگشتانش را نگه دارند
بلخره تصمیم گرفته شد دستهای چه گوارا را جدا کنند و این دستها از طریقی به کوبا راه پیدا کرد و هنوز در موزه ی انقلاب این کشور نگهداری میشود و میهمانان عالی رتبه خارجی میتوانند ببینند .
محل قبرش تا سی سال مخفی نگه داشته شد تا این که سرانجام طی یک فرآیند تحقیقاتی که دو سال طول کشید متخصصینی از آرژانتین و کوبا توانستند نشانه های قبر او را در نزدیکی همان فرودگاه پیدا کنند
شناسائی او بسیار آسان بود چون دو دستش را قطع کرده بودند . آزمایشهائی روی فک استخوانهای صورت و جای گلوله های که در بدنش بود این موضوع را اثبات کرد
که چگوارا بر اثر گلوله کشته شده است .
در اکتبر 1979 سی سال پس از مرگ چگوارا استخوانهای او به هاوانا منتقل شد  فیدل کاسترو یک هفته عزای عمومی اعلام کرد . و هزاران نفر برای مراسم بر سر جسد او حاضر شدند ---------------------------N_A