هرگز در خانه ای که زن آن خانه اعتقاد به جادو جنبل دارد بهیچ عنوان ترشی خورده نشود . چرا ؟ برای این که اگر همسرتان به شما جادوی مهر و محبت بدهد  اگر  روی آن ترشی بخورید دیوانه شدنتان حتمی است ....

خانمها خواهشا دست از این اعتقادات بردارید و صدمه به خانواده ی خود نزنید


جنبل و جادو

بد نیست یک چیزائی را در این موردها بدانید حالا چه راست باشه چه دروغ بلخره بد نیست بدانیم ...

خیلی ها متعقدند که هر گونه مشگل در زندگی را میتوان با رفتن به پیش دعا نویس حل و فصل کرد و آنقدر به جنبل و جادو اعتقاد دارند که یک سوم حقوقش را در ماه به این کار اختصاص میدهند . زندگی را مبنا یش را بر جادو میگذارد . دیده میشود که حتی در نخود و لوبیا خانه هم دعا میگذارد که هر کسی از غذایش بخورد مهرش به او بیشتر و بیشتر شود

اینها همه هست و وجود دارد . با این که در تمامی برنامه های رادیو و تلویزیون از اینگونه کلاه برداری های این شیادان پرده برمیدارند ولی هنوز که هنوزه خیلی ها بدون اعتنا به این برنامه ها دو باره راهی میشوند .

فال و فال گیری و به دنبال آن دعا


به همراه یکی از دوستانم که بینهایت اعتقاد به فال و فالگیری داشت راهی خانه ی یکی از این شیادان شدم از زبان او این حرفها گفته شد و من عینا برای شما عزیزان نقل میکنم

شاید باور نکنید اما وقتی به خانه ی کسی برای فال میروید بی اختیار کنجکاو میشوید و دوست دارید بیشتر بدانید .

فال او را گرفت و طبق گفته ی خودش اینگار که این طرف در خانه ی آنها بوده و لحظه به لحظه زندگیش را تعقیب کرده

بعد از گرفتن فال  ----مشگلات زندگی اش را با آب و تاب گفت

و از کم و کیف زندگیش با اطلاعش کرد

و فال گیره پس از شنیدن مشگلاتش با پرداخت پول کلانی حاضر شد که مشگلش را حل کند .

والا نمیدانم ولی من به او گفتم تو که نمیدانی که این میتواند مشگلت را حل کند چرا اول پول را پرداخت میکنی اونم چنین مبلغی را

گفت دوستانم همه میگویند که این مشگلشان را حل کرده است .او از پس هر کاری برمی آید . اول یک میلیون پول بابت یک سفره ازش گرفت که به قول خودش بفهمد که چگونه مشگلش را حل کند

خلاصه سرتان را درد نیاورم او حتی یک تابلوی گرانقیمت خانه ی دوستم را ازش گرفت در مقابل کاری که میخواست برایش انجام بدهد .

او میگفت :

کسانی که برای حل مشگل خود به جادو متوصل میشود باید اول اعتقاد داشته باشد اگر اعتقاد نداشته باشد هیچ کاری انجام نمیشود

طبق گفته این دعانویس هر کسی در خانواده دشمن دارد که خوب این مسلمه که همه ی ما دوست داریم دشمنم داریم

میگفت که نباید بگذارید لباس زیرتان --لیف حمامتان --موی سرتان ...دست کسی بیفتد

تاکید میکرد که پس از این که موهایتان را شانه زدید خودتان حتما موهای شانه را گرفته و نگذارید به برس مویتان موئی بماند که کسی بتواند بردارد


او خیلی به کار خودش اعتقاد داشت و میگفت از پس هر کاری بر می آید اگر بگم

که من تحت تاثیر حرفش قرار نگرفتم دروغ گفتم منم داشتم خام میشدم


کسانی که دعا خور میشوند اول مه و مات میشوند

دقت کرده باشید بعد از ازدواج خیلی از جوانان مح میشوند این علتش همین است که همسرانشان به آنها دعای مهرو محبت میدهند

دیدید که معمولا مادرا به بچه هایشان میگویند که نکنه جادو به خوردت دادند


مهرگیاه به او داد که به خورد شوهرش بدهد اما مخصوصا تاکید کرد که اگر مهرگیاه

را به شوهرت دادی نباید ترشی در خانه داشته باشی

پرسیدم چرا ؟

گفت : واسه این که اگر بعد از دادن مهر گیاه به او ترشی یا سرکه بدهی او دیوانه میشود

به شرطی به او مهرگیاه داد که در خانه اش تا یک سال ترشی یا سرکه نباشد

گفتم اگر این چنین باشد چرا چنین چیز خطرناکی را میدهی ؟

گفت : به هر کسی نمیدهم نفرم را میشناسم

گفتم اگر رفت خونه مادر خواهر برادر و یا دوستانش ترشی آوردند چی ؟

گفت  : دیگه اونش به من ربطی ندارد

حواستان جمع باشد چه زن و چه مردانی که اعتقاد به فال و دعا دارند این چیزها ----این خطرات را هم دارد پس بهتر است زندگیتان را براحتی خراب نکنید

خلاصه دوستم دقیقا بیست میلیون پرداخت +یک تابلو نفیس زندگیش

حالا دیگر نمیدانم کاری انجام داد یا نه

راستش ترجیح دادم دیگر به خانه اش نروم


بهتر دیدم ادامه مطلب برایتان کمی شرح داده شود و در ذهنتان بماند

دعا توسط یک سورنگ به داخل پرتقال --سیب --گلابی---هلو و خیلی از میوها تزریق میشود و بخوردتان داده میشود

پس حواستان جمع باشد ---باید گفته میشد ---شاید بخندید

اما بد نیست بدانید

حالا چه این حرفها راست باشد چه دروغ----دانستن بهتر از ندانستن است


دیدید فروشنده ها همیشه اسپند دود میکنند واسه این که  جادو گرفتند داخل اسپند ریخته اند تا مشتریان بیشتر و بیشتر شوند و به مغازه شان بروند .

همه ی فروشنده ها این کار را میکنند . یعنی پیش دعا نویس میروند تا برایشان دعائی بنویسد تا مشتری جلب کنند
نمیشود گفت نیست ----بوده--هست---خواهد بود