Image result for ‫آزاکوف عکس پروفسور‬‎


آزاکوف

آزاکوف زمین شناس و معدن شناس است در یکی از دور افتاده ترین جای سیبری حفاری را شروع کرد اما اتفاق عجیبی برایش افتاد ...


هنوز که هنوز کسی نفهمید اون جا چه بوده و چرا برای همیشه این منطقه ممنوع است ؟؟؟!!!


صدای دوزخ از چشمه ی جهنم

شرح ماجرا :

دهه ی 80 قرن بیستم میلادی

دانشمندان روسی دسته ای آزمایشات حفاری را به سرپرستی دکتر پرفسور آزاکوف اجرا میکردند .

این گودال ها معمولا به هدف تحقیقات ینوتکنیک (مهندسی جغرافیایی ) و یافتن مکانی از ذخایر نادر معدنی حفر میشدند .

اما در این مورد زمین شناسان در روسیه فقط میخواستند بدانند که :

چه قدر میتوانند حفر کرده و در دل زمین پیش بروند .


شروع به حفاری کردند و در حال پیشروی بودند تا زمینی که به عمق 9 مایلی زمین میرسند که ناگهان مته وارد یک فضای خالی میشود .

سنسورهای دماسنج دمای گودال را بالای 1100 درجه سانت گراد نشان میداد .

تیم تحقیقاتی تصمیم میگیرند که یک میکروفون مقاوم در برابر دماهای بالا برای ارزیابی به گودال بفرستند .

این کار را کردند

میکروفن فقط 30 ثانیه به داخل گودال رفت .و قبل از ذوب شدن از گودال خارج شد .

اما در همان 30 ثانیه دانشمندان  به صداهای عجیبی روی نوار برخور کردند .

صداها صدای جابجائی سنگها یا صدای جریان های گازی نبود !!!!

بلکه صدای فریادها و فغان های میلیون ها انسان درمانده بود ...

چه طور ممکن بود ؟ واکنش دانشمندان که این کار را کرده بودند پروژه را ترک کردند و از آن جا خارج شدند .

اما صداها داستانی داشتند !!!آیا  در جهنم را  باز کرده بودند ؟؟؟!!!


نوار صوتی این اتفاق بعدها توسط آرت بل Art Bell منتشر شد .


بعدها دکتر آزاکوف در مصاحبه ای این اتفاقات را رد و ترک محل را به دلیل پیدا نکردن منابع طبیعی که دنبالش بودند عنوان کرد .


اما چرا ورود  به این منطقه هنوز که هنوزه ممنوع است !!!!

هنوز که هنوز سوال شده واسه همه....