پاول فلمینگ شاعر جوان آلمانی .....


متولد      5 اکتبر    1609   در هارتن اشتاین

مرگ      آوریل 1640 به علت بیماری در سن 31 سالگی


پاول فلمینگ شاعر و توانای آلمان پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی از 1623 دوره ی متوسطه را در مدرسه ی توماس  شهر لایپزیگ  شروع کرد . و آن را طی 5 سال به پایان رساند .

یعنی سال 1628 و در همان سال در رشته ی پزشگی دانشگاه معروف لایپزیگ پذیرفته شد . استعداد درخشانش در گویندگی و شاعری همراه با تسلط در زبانهای  لاتینی و آلمانی و علاقه ی مفرط به مطالعات تاریخی و اساطیری ملل باستانی چهره ی ادبی شاعر جوان را در شهر لایپزیگ ممتاز نمود .

به طوری که :

مقامات کلیسای شهر سرپرستی درسه ی سرود جوانان را بر عهده ی او نهادند .

او در سال 1623 با آدا اولئاریوس سیاح و سفرناه نویس شهور قرن هفدهم طرح آشنائی افکند و سپس به دوستی خلل ناپذیر تبدیل گردید که پر حادثه ترین  ماجرای زندگی فلمینگ را رقم زد .


به توصیه ی اولئاریوس نام فلمینگ جزو همراهان بلند پایه ی هیئت مهم اقتصادی -سیاسی دربار

فریدریک سوم فرمانروا و هرتسوگ منطقه مستقل شلسویک -هلشتاین --گوئدرف در سفر به روسیه و ایران ثبت شد .


ماموریت این سفارت در ایران عصر شاه صفی جانشین شاه عباس اول صفوی عبارت بود از »:

عقد قرارداد بازرگانی و کسب امتیازات تجارتی و سیاسی

خلع ید هلندیها  ( کمپانی هند شرقی هلند ) از انحصار تجارت ابریشم ایران

و ایجاد راه جدید ابریشم از طریق روسیه و دریای بالتیک به اروپای مرکزی


فلمیینگ در این سفر جعا پانزده قطعه شعر سرود که یکی از آنها مراسم اعدام رودلف اشتادلر ساعت ساز 38 ساله اهل زوریخ سوئیس متخصص و حقوق بگیر دربار صفوی و داماد بروگمان است که به اتهام و جرم ارتکاب قتل عمد یک مسلان به دستور شاه صفوی در میدان نقش جهان اعدام شد و فلمینگ سه شعر برای او و در تجلیل از او سرود دو قطعه لاتینی و دیگری در وصف زیبایی های پیله روبار

که آن نیز در دو قطعه به نظم کشیده شده است .


فلمینگ پس از بازگشت به آلمان رفت که دکترای طب را بگیرد اما چندی نگذشت که ناگهان در آوریل 1640  احتمالا به علت بیماری ناشی از مسافرت به شرق در سن 31 سالگی در شهر هامبورگ در گذشت