معبد اژدها

معبد داش کسن یکی از بی نظیرترین معابد سنگی ایران است .

معبدی با طرح اژدها که وقتی گردشگران آن را میبینند تصور میکنند با معبدی چینی روبرو هستند .

اما این اثر تاریخی یادگاری دوره ی ایلخانان است .

.

بنایی صخره ای در زنجان.

شکل گیری این معبد پس از مرگ ارغونشاه با پشتکار الحای خاتون خواهر سلطان

محمد خدا بنده آغاز شد و تمام نشد .


این بنا به دو نقش برجسته اژدها و چند محراب اسلامی

در دو سمت آن و به قرینه یکدیگر مزین است.

نمونه‌های مشابه نقش‌های اژدهای آن در جای دیگری از ایران دیده نمی‌شود.

قدمت این معبد به قبل از اسلام می‌رسد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن افزوده شده است .


از نظر نقشه و نقوش تزیینی یکی از باارزش ترین نمونه‌های معماری صخره‌ای در تاریخ معماری ایران به شمار می‌رود

در حال حاضر آثار زیادی از شکل نخست این معبد باقی نمانده و تنها سنگ‌های بزرگ و پراکنده در گوشه کنار معبد دیده می‌شود.

محدوده معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی ۱۰۰ متر در ۵۰ متر است که یک قسمت از آن به واسطه حفاری در تپه ایجاد شده‌است.

معبد در دامنه تپه‌ای قرار داشته و مشرف به دشت های وسیع و زیبایی است.

مجموعه تاریخی داش کسن :

مرکب از ایوان‌ها، نقوش برجسته و محوطه‌های باستانی است که در جهات مختلف به ویژه نقش حجاری شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است.

آثار به جای مانده در محل این احتمال را قوت می‌بخشد که ایلخان مغول "ارغون" پیش از گرایش به دین اسلام، اقدام به ساخت این معبد نموده‌است