َمشهورترین و تکان دهنده ترین عکس های تاریخ جهان

عکس تکان دهنده  ....   

استانلی جی فورمن

عکاس روزنامه بوستن عکسی از دو دختر بچه ای در حادثه آتش سوزی روز  22 ژوئن 1975 میلادی از داخل خانه به بیرون پریدند

را گرفت این عکس برایش همراه بود با جایزه ی پولیتزر که گرفت آن جایزه را


یکی از آنها بر اثر سقوط و برخودر با زمین فوت کرد اما خواهر وی با کمک تیم آتش نشانی و با خوش شانسی از مرگ نجات پیدا کرد

این عکس باعث شد که در شهر بوستن و دیگر شهرهای آمریکا زمینه برای اعمال قوانین مربوط به حوادث آتش سوزی و شروط سلامت مهیا شود