کلیسای استخوانها


این کلیسا در کشور پرتقال شهر ایورا است .

یکی از ترسناکترین مقاصد گردشگری و تاریخی پرتقال را در خود جای داده است .


یک کلیسا که از استخوان های انسان ساخته شده است ..Image result for ‫کلیسای با استخوان انسان در‬‎.

جائی بر خلاف کلیساهای دیگر در دنیا که در تزئیناتشان از  بهترین مصالح و ابزار  استفاده میشود ...


ساخت کلیسا با استخوان مرده ها نه تنها ایده ی خوبی نیست بلکه بسیار وحشتناک است .

ام :

این بنا هم داستان خودش را دارد که از این قرار است .

تاریخ چه اش به قرن شانزدهم میلادی یعنی سالهای 1460 تا 1510 برمیگردد .


ان طور که گفته میشود این کلیسا توسط خود راهبان کلیسا ساخته شده است .

راهبانی که در کلیسای سنت فرانسیس بودند .

چرا که :

در واقع کلیسای  the capela   das ossos بخشی از کلیسای سنت فرانسیس

شهر ایورا یکی از ثروتمند ترین افراد را در خود جای داده بود و این افراد از خدا فاصله گرفته بودند .


شهر ایورا سر شار از قبرستان بود . این یک مشگل بزرگ بود . سر انجام فکری به نظرشان رسید و آن این که از قبرستانها بکاهند

بنابر این راهبان تصمیم گرفتند که :

گورستانها را از بین ببرند اما تکلیف با آن همه باقی مانده اجساد چه بود . باقی مانده ی اجساد چیزی در حدود 5000 جسد بود .

نمیشد 5000 جسد را در نظر نگرفت و از بین برد .

پس چه باید میکردند تا این که :

راهبان کلیسا چون شهر ایورا جائی که لذت ثروت باعث شده بود که خدا را فراموش کنند و از خدا فاصله بگیرند .

لذا تصمیم گرفتند:Image result for ‫کلیسای با استخوان انسان در‬‎

اجسادی کهدر اثر  از بین رفتن قبرستانها در معرض خطر نابودی بودند را نبش قبر کنند و با آنها مکانی بسازند که هم باعث شود ثروتمندان بیشتر یاد خدا و مرگ باشند و هم این که به اجساد راهبان کمتر بی احترامی کنند ؟!


طبق افسانه ها ...

این استخوانها برای سربازان جنگ راهبان و افرادی بود که بر اثر طاعون کشته شده بودند .

اما در بیشتر منابع گفته میشود که :

این بقایا متعلق به راهبان بوده است .


هدف از این ایده این بود

Related image

که :

عبادت گاهی بسازند که زمانی که مردم وارد آن میشود مرگ را ببینند و حتی آن را لمس کنند !

شاید بفهمند که خدا نزدیک است .


سبک کلیساها به سبک گوتیک است که یک سبک و نوع معماری است که از آغاز پیدایش در ساخت کلیساها استفاده میشده است .


خوش آمد گوئیاین کلیسا هم بوی مرگ میدهد .

جمله ای بر سر در کلیسا حک شده است بدین معنا

استخوان های ما که این جاست ---ما در انتظار استخوانهای شما هستیم


مشابه این کلیسا در جمهوری چک هم دیده میشود .

Image result for ‫کلیسای با استخوان انسان در‬‎

جلوتر بروید و با دقت بیشتری به این جمجمه ها نگاه کنید بر روی بعضی از آن ها نقش و نگارهایی را می بینید. ترسناک ترین قسمت ماجرا وقتی است که چشمتان به دو تا جسد خشک شده می افتداین جسدها از روی یک طناب آویزان هستند و یکی از آن ها کودک است...