قدیمیها میگویند شب بعد از خوردن غذا ظرفها را نشوئید Image result for ‫عکس جن‬‎چون از ما بهتران گرسنه هستند و میایند پس مانده غذاها را میخورند ...

 

جن ...

وقتی نام جن را میشنوید ناخدا گاه میترسید .بزرگان فامیل و پدر و مادرها هر کدام به نوعی از جن صحبت کرده اند .

بعضی از نیاکان ما میگویند که جن به هر شکلی میتواند خودش را در بیاورد .

موهای زیادی دارند سرشان گرد نیست و دراز است .چشمهایش گرد نبوده و طویل است و در امتداد درازی سرشان و به اندازه ی سرشان کشیده شده و حدقه چشمانشان کوچک است دندانهایشان مانند حیوانات وحشی تیز و باریک و بزرگ است .

 

جن از شعله های بی دود و آتش آفریده شده --Image result for ‫عکس جن‬‎--عمرشان طولانیست -----چون بدن آنها لطیف است در معرض خطزات نخواهند بود .

جنیان از غذای مناسب با خلقت خود تغذیه میکنند مانند بو کشیدن استخوان و استفاده از پس مانده ی غذای انسانها ...

 

سرعت و قدرت آنها بیشتر از انسانهای معمولی است مسافرت زیاد را در زمان کم طی میکنند ازدواج کرده و تناسل وتولد دارند و اجتماعی زندگی میکنند .

در شرایط عادی علاقه ای به دیدن شدن ندارند . زمان و مکان برایشان محدودیت ایجاد نمیکند .

در روایت آمده که :

با هر انسان دو نفر جنی از نسل ابلیس متولد میشود تا او را گمراه کنند .Image result for ‫عکس جن‬‎ توانائی عبور از اجسام سخت مثل دیوار را دارند .

از در بسته عبور میکنند و فرو رفتن به زمین را دارند .

جن ها به شکل انسان و حیوان مخصوصا مار و سگهای سیاه و گربه سیاه دیده شوند .

پیامبر (ص) در لیله الجن یعنی شبی که هفتاد هزار جن مسلمان شدند از آنها خواسته به شکل مار در برابر انسان ظاهر نشوند .Image result for ‫عکس جن‬‎

اگر به شکل مار دیده شوند باید فورا آنها را بکشند چون کافرند .

 

همه ی جن ها یی که مسلمان شدند شیعه ی علی هستند .

امام صادق (ع ) میفرمایند که :

هر گاه چیزی میخورید و سگی سیاه آمد از آن غذا به آن سگ بدهید .

یا او را از آن جا دور کنید بعد بخورید Image result for ‫عکس جن‬‎زیرا سگ سیاه از ضعیفان جن ها هستند و نفس بدی دارن