مجسمه ی ابوالحول

این مجسمه در مصر قرار دارد .

بعد از هجوم تازیان به مصر باستان و تصرف نام اسفینکس را ابوالهول نامیدند .

ابوالهول یعنی پدر وحشت

این مجسمه غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ی ادیب مخلوطی از انسان و حیوان

پیکری از شیر مزین به بالهای عقاب و دارای سری شبیهه سر زنان است .

این موجود کسانی که موفق به حل معمای او نمیشدند را میکشت .

در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب میشود .

از صخره ای یک پارچه تراشیده شده است و 20 متر ارتفاع و 70 متر طول دارد ...

بزرگترین بنای تاریخی مصر است .

بسیاری از هنرپیشگان زن سینمای قرن بیستم که اسرار آمیز -شهوانی - حیله گر و مرموز بوده اند به اسقینکس مصری واقع در جیزه تشبیه شده اند .

در افسانه‌های کهن جوانترین فرزند زئوس و برادر دوقلوی آرتمیس بوده است.

او خدای آفتاب و زیبایی، شعر و موسیقی، نور است .

ابوالهول عربی شده ی آپولو است .