آآرامگاه هالیکارناسوس یکی از عجایب هفت گانه ی جهان میباشد که ویرانه های آن در شهر بودروم ترکیه است .

 این سازه اعجاب آمیزی است که شاید کمتر نامش را شنیده باشید .

پس از فوت ماسولوس

آرتیمیس دنبال معماران ماهر سراسر یونان را نفر گذاشت جستجو کنند .

سرانجام  دو معمار ماهر

به نامهای سایتروس و پیتیس    را یافتند .

مجسمه سازان مشهوری که در ساخت مقبره زیبای هالیکارناسوس دست داشتند افرادی چون:

لئوچاریس، برایاکسیس، اسکوپاس و تیموتیاس و صدها هنرمند دیگر بودند


ارتفاع این سازه 45 متر است . قسمت پائینی مکعب شکل بوده است . و روی هر کدام از چهار

دیوار اصلی تندیس هائی به شکل خدایان و فرشته های یونانی به چشم میخورده است .

روی قسمت مکعبی شکل در پائین بنا یک هرم مرمری و سفید رنگ همراه با مردی که سوار بر اسب است ( احتمالا موسول ) وجود داشته است .

ستون هائی برای زیبائی در بیرون مقبره قرار داده بودند .

این آرامگاه از خشم مسیحیان متعصب دور نماند و ویران شد .

هنوز خرابه ها ی آن وجود دارد .


این آرامگاه میان سالهای 353 تا 350 پ-م برای ماسول استاندار هخامنشیان ساخته شد .

 زمان پادشاه کاریا و ساهراپ هخامنشیان-------زمان ساخت آن در دوره ی سلطه ی اردشیر سوم بر منطقه است و بانی آن همسر و خواهر ماسول -آرتمیس دوم بود 

و پس از مرگ ماسول توسط معماران یونانی طراحی گردید .

 

آرامگاه آرتمیس  در این ساختمان است .

هالیکارناسوس را با سنگ های درخشانی به ارتفاع ۲۴ متر و محیط ۴۱۰ متر ساخته بودند.