سقوط هواپیمای پرواز تهران -یاسوج 

در این سانحه ی هوائی متاسفانه تمامی سرنشینان جان خود را از دست داده اند .

این واقعه را به خانواده های داغ دار این عزیزان  و ملت ایران تسلیت گفته و از خداوند برای آنان طلب آمرزش میکنیم .

میانگین مسافران این هواپیما 50 تا 60 مسافر است .