در گذشت نابهنگام سری دیوی (بازیگر فیلم ملکه مارها )!!!

  دیشب بر اثر سکته قلبی فوت کرد. این واقعه را به سری دیویدوستدارانش تسلیت عرض مینمایم :روحش شاد 

امروز اطلاع پیدا کردیم که سری دیوی در دبی به یک مجلس عروسی دعوت شده و در وان حمام هتل خفه شده؟؟؟!!!