امامزاده عبدالله 

 برای آخرین روزهای پایانی سال به همراه خانواده راهی امام زاده عبدالله شدیم برای زیارت اموات 

اما:

با کمال تاسف تمام قبرها خراب و ویران شده بود .

چرا ؟

نمیدانم .


آیا  نباید به خانواده ئ ها اطلاع میدادند ؟ چرا این کار را نکردند ؟ حالا چگونه اموات  خود را پیدا کنم .


هر پنجشنبه به همراه خانواده به آن جا میرفتیم پدر بزرگم در طبقه ی دوم و مادرش در طبقه ی زیرین مدفون شده بودند ...

 

هر پنجشنبه بر روی تمامی قبرها یک فانوس روشن میکردند و این کار زیبائی خاصی به آن قبرها میداد . 

نمیدانم چرا این کار را کردند . مرده ها هم از دست شهر داری آرامش ندارند . به کجا و چه کسی باید شکایت کرد ؟

اامامزاده عبدالله در شهر ری واقع شده است و از قبرستانهای قدیمی تهران است . از چه کسی باید شکایت کرد ؟  چرا   ؟  


ویران کردند و رفتند هیچ کس هم جواب گو نیست . زورشان به مرده ها رسیده .


در این قبرستان مشاهیر معروف علمی -ادبی و سیاسی  در آن جا مدفون شده اند .


گمان می‌رود بقعهٔ داخلی آن مربوط به دورهٔ صفوی باشد. 


آرامگاه‌های خانوادگی واقع در محوطهٔ این امام‌زاده به سبک معماری دورهٔ قاجار، پهلوی اول و دوم ساخته شده‌اند و دفن مردگان مگر در گورهای از پیش خریداری شده در آن‌جا از دههٔ پنجاه متوقف شده‌است. 


مجموعه گورستان امامزاده عبداله در 14 اردیبهشت 1378 جزئ اثار ملی کشور ثبت شده است .