پادکست ...

پادکست

فضائی شبیه وبلاگ است. 

ممکن است رسانه های رسمی برنامه های خودشان را در قالب پادکست هم ارائه بدهند 

اما :

در بیشتر موارد پادکست ها فضاهائی غیر رسمی و شخصی هستند که بر اساس علایق یک فرد یا جمعی کوچک و خاص تولید میشوند .

بر این اساس 

نباید به پادکست به عنوان رادیوی اینترنتی نگاه کنیم .

چرا ؟

چون قرار نیست در آن با فضائی رسمی مثل رادیو مواجه باشیم 

پادکست ها در واقع این امکان را به ما میدهند تا صدایمان را به گوش مخاطبانمان برسانیم .


میتوان گفت که :

پادکست ها نوعی وبلاگ صوتی است . 

هر چند پادکست ها از دههی 1980 و با رشد اینترنت گسترده شد اما :

تاریخچه ی آن به چند دهه ی قبل تر برمیگردد  :

زمانی که بعضی افراد برنامه های  صوتیشان را روی نوار کاست ضبط میکردند و برای مخاطبانشان در گوشه و کنار دنیا  ارسال میکردند .


در سالهای اخیر استقبال از پادکست بیشتر شده است . 

بعلت غیر رسمی بودن فضای پادکست و پراکنده بودن آن 

آمار دقیقی در مورد تعداد پادکست های فعال و مخاطبانشان در دست نیست اما:

در سال 2013 تخمین زده شده 180 تا 200 هزار پادکست فعال وجود داشته که در مجموع حدود یک میلیارد  مخاطب داشته اند .


پادکست ابزاری کار آمد برای مخاطب جوان است که معمولا با خلاقیت تنوع و نوآوری رابطه خوبی دارد . 

پس 

با این که با یک ابزار نه چندان رسمی مواجه هستیم اما با توجه به نوع مخاطب و امکانهای گسترده در این عرصه 

هر کدام از ما میتوانیم به خوبی از این ابزار برای کاربردها و اهداف خودمان استفاده کنیم .