فریاد کشیدن بر سر فرزندان و یا مجازات کردن جسمانی آنها را به انسانی حقیر و دلخور و سر در گم تبدیل میکند . برسر هر موضوع سماجت به خرج میدهند رفتارتان با فرزندانتان ملایم باشد .وقتی عصبانی هستید سکوت کنید و اول از هر کار یک لیوان  آب بنوشید .به آنها فرصت دهید تا مسائلشان را خودشان حل و فصل کنند Image result for ‫عکس بچه 8ساله‬‎. ==========================هرگز از فرزندانتان انتظار نداشته باشید که :همیشه نمره ی بیست بیاورند .انتظارات غیر ممکن را کنار بگذارید و همیشه بدانید که :فرزندان شما بیش از انتقاد به الگو و سر مشق نیاز دارند .=========================اگر نمیتوانید با فرزندان خود به درستی رفتار کنید حتما به یک روانپزشگ روجوع کنید ....====              به کودکان خود احترام بگذارید