الفاظ بد در سریالهای ترکی

تکیه کلامش بیشعور وووو ترکیه و سریالهایش در بین مردم ما این شبکه های اونور آبی یک موذل اجتماعی بسیار بدی شده است .

سریالهائی که این به اون و اون به این  خیانت میکردند . 

خیانت و نقشه کشیدن به وفور در سریالهای ترکیه ای به چشم میخورد . 

همچنان ادامه داشت تا به تازگی بد حرف زدن و الفظ رکیک و زشت در چند سریال که اکنون به نمایش در آورده اند به چشم میخورد .

در زندگی گمشده شاهد دختری هستیم به نام آسیه که ورد زبان ش  شده کثاقت بیشعور ---بیشعور  ---مرتیکه و از اینگونه کلمات ...

 اسیه برای این که از زندگی فقیرانه خود بیرون بیاید و بتواند عروس یک خانواده ی ثروتمند باشد دست به هر کاری میزند و با استفاده از نام و شخصیت کسی که به دره پرتاب شده خودش را میندازد داخل یک خانواده ی ثروتمند و دروغ پشت دروغ ....

همه ی اینها درست اما الفاظ رکیکی که در این سریال به چشم میخورد بسیار الگوی بدی برای جوانان ما میشود برای کسانی که دوست دارند شخصیت آسیه را داشته باشند .

یا اون سریال غنچه های زخمی البته بسیار جذاب و دیدنی است اما :

این سریال هم  دختران پرورشگاه به خود اجازه میدهند که به مادران دیگر دوستانشان توهین های بد بکنند .

 اینان دارای شخصیتهای عجیبی هستند  ...........................

واقعا چرا به تازگی این گونه سریالها دارد از شبکه های جم پخش میشود ؟ 

چه منظوری دارند از پخش چنین سریالهائی ؟

سریالها باید آموزنده باشد نه این که ورد زبان جوانمان ما بیشعو ر و کثافت باشد . 

یک دختر خانم زیبا هر چه قدر زیبا باشد الفاظ زشت بر زبان ش جاری بشود اصلا زیبایش را به چشم نمیاد و همه ازش بدشون میاد .

 صد در صد در خانواده این گونه بحثها بعد از پخش این سریالها شده ....

امیدوارم جوانان ما از اینگونه شخصیتها الگو برداری نکنند