Image result for ‫عکس گیوتین‬‎
 گیوتین :                                                      
 
 سال 1789 دکتر گیوتین طی بیانیه ای اعلام کرد که باید از شدت درد محکومان به اعدام کاسته شود  .                                                                

 در پی آن آنتوان ماری و توبیاس اشمیت   دستگاه گیوتین را طراحی کردند . در دوران وحشت انقلاب فرانسه   :                                        


انسان های بیشماری  محکوم به اعدام با گیوتین  شدند که میتوان به لوئی شانزدهم و همسرش که از مهم ترین این افراد بودند  نام برد .

آخرین اعدام با گیوتین سال 1977  اتفاق افتاد .                               

طی آن مردی که دختر جوانی را به قتل رسانده بود در مارسی فرانسه اعدام شد به دنبال آن پرونده ی گیوتین برای همیشه بسته شد  .                   
.