دکتر «سیدحسن هاشمی» روز چهارشنبه در بیمارستان شهید شیرودی، چشمان این دختر را معاینه و گفت: چشمان سهیلا باید به طور اورژانسی امشب جراحی شود.

وزیر بهداشت پس از معاینه دختر قربانی اسید پاشی: وضعیت چشمان سهیلا اورژانسی است

وی خاطرنشان کرد: بینایی چشم راست از بین رفته اما چشم چپ نیاز به درمان های متعدد دارد.

هاشمی ادامه داد: سهیلا اکنون برای عمل های اولیه چشم به بیمارستان فارابی منتقل می شود و پس از آن نیز در بیمارستان سوختگی چمران بستری خواهد

هاشمی در مورد چشمان سهیلا جورکش دختر قربانی اسیدپاشی گفت: چشم راست او بطور جدی آسیب دیده و چشم چپ وی نیز 50 درصد آسیب دیده است.

وزیر بهداشت افزود: در سوختگی های شیمیایی بویژه با اسید، نکته مهم و حیاتی همان شست وشوی فراوان با آب در لحظات اولیه است.

وی ادامه داد: لباس فرد مصدوم باید کنده شده و با آب زیاد شست وشو داده شود، اگر این مساله رعایت می شد، خیلی از مشکلات کنونی برای قربانی اسیدپاشی اتفاق نمی افتاد.

هاشمی یادآور شد: اکنون دو چشم سهیلا جورکش قربانی اسیدپاشی عمل شده و البته کار درمانی او بسیار طولانی است که امیدواریم با موفقیت به پایان برسد.

وی ادامه داد: تامین هزینه های درمانی قربانی اسیدپاشی حداقل کاری است که دولت می تواند انجام دهد، اما مهمتر از آن اقدامات پیشگیری و داشتن قوانین و مقررات موثر در این زمینه است، زیرا خشونت آسیب های جدی به جامعه وارد می کند.

هاشمی از مسوولان خواست سریعا عاملان اسیدپاشی را شناسایی کنند.