Image result for ‫عکس سمندر لرستانی‬‎سمندر لرستانی در حال انقراض است لطفا از آن سر سفره ی هفت سین استفاده نکنید .
سمندر لرستانی

سمندر لرستان :

دارای بدنی به طول ۱۴ سانتی‌متر است و پوست آن در قسمت پشتی قهوه‌ای رنگ با خال‌ها یا نوارهایی زرد یا


نارنجی بوده که ظاهری زیبا به این دوزیست بومی ایران بخشیده است .


سمندر لرستانی :

اگر چه در آب‌های سرد زیست می‌نماید اما نسبت به گرما نیز مقاومت بیشتری در مقایسه با دیگر سمندرها از خود نشان می‌دهد.


از مشخصه هایش آبشش بزرگ  است .


تازگی از این حیوان برای تزئین سر سفره ی هفت سین استفاده میشود .


خواهشمند است اگر شما از آن دسته خانواده هائی هستید که از این حیوان سر سفره هفت سین استفاده میکنید .


لطفا این کار را نکنید . چرا ؟


چون این جانور به دلیل قاچاق و گذاشتن سر سفره ی هفت سین شما دارند منقرض میشوند .


این کار را نکنید .


این جانور درست است که بسیار زیباست و زیبائی خاصی به سفره ی شما میدهد اما :


این کار را نکنید و موجب انقراض این جانور نشوید .


سمندر لرستانی در شمال استان خوزستان و در مرزهای جنوبی استان لرستان


و در منطفه کرکی از توابع شهرستان پل دختر در چشمه ها و رودهای کوچک و آب شیرین این منطقه نیز تعدادی از این جانور زندگی میکنند .سمندر لرستانی از حشره ها و تخم و لارو آن ها --کرم خاکی و بند پایان کوچک تغذیه میکنند .


سمندر لرستانی نخستین بار توسط قیصر سال 1938 از شمال منطقه شهبازان استان لرستان کشف شد .


سمندر لرستانی یکی از زیباترین گونه های سمندر جهان است .