جنگ نفرت انگیزه نفرت انگیز

جنگ جهانی دوم :

جنگ جهانی دوم 60 سال پیش اتفاق افتاد و با این که  ایران بی طرفی خود را اعلام کرد .

اما :

سه روز از جنگ گذشته بود که ایران بی طرفی اش را طی بخشنامه ای به الاع روسای نمایندگان دول خارج در پایتخت رسانید .


دو سال بعد ...

دو سال بعد دوشنبه سوم شهریور 1320 ارتش سرخ از شمال و سربازان بریتانیا از جنوب با نقص بی طرفی ایران به خاک ایران ما تجاوز کردند .


نخستین و مهم تری آ ثار شوم اشغال ایران توسط قوای متفقین :

گرانی ارزاق و کمبود مایحتاج عمومی ظاهر گشت و مشگلات جدی آن به طور جدی در جامعه مطرح شد .


به طوری که :

شنبه 8 شهریور 1320 تهران از لحاظ آذوقه سخت در مضیقه قرار گرفت .


کابینه ی محمد علی فروغی نخست وزیر که سه روز از تشکیل آن میگذشت .


برای مقابله با بحران نان --قوت روزانه ی طبقات کم در آمد ورود و خروج آرد را که تا آن زمان در انحصار دولت بود آزاد اعلام کرد .


با تشکیل کمیته ی خوار و بار اقدام به جلوگیری از احتکار مواد غذائی نمود با این وصف :

گرانی و کمبود غله و ارزاق به سرعت افزایش یافت .مرکز و شهرستان ها انبوه مردم گرفتار گرسنگی و قحطی شدند .


جیره بندی بعضی از اقلام مردم مانند :

قند -شکر -نان که به طور همزمان و به تدریج در سراسر کشور به مورد اجرا در آمد بازدهی مطلوب نداشت

و با سوء استفاده های کلان از سوی کسبه -کارکنان دولت و به ویژه عمال متفقین قیمت قند و شکر در بازار به کیلوءی 120 ریال رسید .


کوپن های تقلبی که از طرف سودجویان چاپ و به مردم فروخته میشد .مزید بر علت بود .

به همین دلیل دولت :

دولت در 30 بهمن 1320 لایحه ی منع احتکار را به مجلس برد و نمایندگان آن را در اسفند همان سال تصویب کردند .


ولی این قانون هم نیز به سرنوشت دیگر قوانین موضوعه مبذل گردید .

دولت قوام السلطنه  :

اصلاح وضع مالی ایران را بر عهده ی دکتر میلسیو و هیات مستشاران امریکاءی واگذار نمود .

اما :

او  و همکارانش  آن قدر فساد و دزدی کرد ند که در تاریخ ضرب المثل شد .


مجموعه ی این عوامل سربار معضلات دیگر شد و نرخ بعضی از مایحتاج زندگی تا ده برابر قیمت قبل از جنگ آنها ترقی کرد

و طبعا زمینه های اغتشاش و مخالفت توده ی مردم در قبال وضع موجود فراهم آورد .


شورش مردم کرمانشاه -----

0آبان 1320)


اعتراض اهالی داراب فارس ( آذر 1320 )  بلوای رشت (  پنج شنبه 18 تیر 1321

اعتصاب دسته جمعی و طولانی اراک ( مهر -آبان 1321 ) غارت اتبار قاسمیان ( قاسم اوف ) در بندر پهلوی (انزلی ) ( پنج شنبه 29 آبان 1321 )


واقعه ی 17 آدر 1321 در تهران و قیام مردم تبریز ( اسفند 1321 ) از جمله حوادث اجتماعی -سیاسی این دوران است .


گیلان 1317-1319 به علت کم آبی و سوخت مزارع منطقه ی وسیعی از فومن -صومعه سرا و گسکرات دچار خسارات فراوانی شد .

هزاران خانوار کشاورز --پیشه ور --و خرده مالک در سه سال پیاپی از هستی ساقط شدند .


و گروه کثیری از گرسنگی و قحطی و نداری یا ساختند یا مردند


سال 1320 برنج در گیلان کمیاب شد . گیلان از حیث آذوقه در مضیقه بود .


در اوایل زمستان1320 نگرانی مردم از قحطی به گرانی تبدیل شد .

ووو..........


                       گلشن تاریخ