جام جهانی بازی فورتنایت 2019----بازی که احتیاج به مهارت  زیاد دارد و باید خیلی ماهر بود .جایزه ی این بازی به پسر 16 ساله ی آمریکائی تعلق گرفت .این پسر آمریکائی برنده ی سه میلیون دلار شد .fort nite  بک بازی کامپیوتری چند نفره است که کسی آخر زنده میماند برنده ی این بازی است . این بازی بیش از 250 ملیون گیمر به خودش جذب کرده