زنان میتوانند بدون موافقت یک قیم اقدام به گرفتن پاسپورت کنند .

دولت عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که زنان این کشور از این پس بدون موافقت یک «قیم» مرد می توانند گذرنامه دریافت کنند و از عربستان خارج شوند.

تصمیم جدید دولت عربستان برخلاف نظام «قیومیت مردان» است که براساس آن زنان مانند کودکان در طول زندگی خود نیاز به «قیم» دارند.

تاکنون پدر، شوهر، جد پدری یا حتی برادر بزرگ تر باید به زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور اجازه می دادند.

گروه های مدافع حقوق بشر همواره از نظام «قیومیت مردان» در قوانین عربستان انتقاد می کنند.

شماری از زنان جوان عربستان طی ماه های اخیر ضمن فرار از این کشور از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده بودند.

آنها مدعی شده بودند که از سوی مردان خانواده شان مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند.

بنا به تصمیم جدید دولت عربستان زنانی که بیش از ۲۱ سال دارند می توانند به تنهایی برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و از این کشور خارج شوند.

یکی از روزنامه های عربستان از تصمیم دولت جدید این کشور به عنوان «گامی بزرگ برای زنان عربستانی» تمجید کرده است.

طبق تصمیم جدید دولت عربستان زنان این کشور از این پس اجازه ثبت ازدواج، طلاق یا تولد نوزاد را نیز خواهند داشت.

پیش از این تنها مردان عربستان چنین اجازه ای داشتند.