اتریش و رسم عجیبش

کرامپوسلوف (Krampuslauf) یک موجود ترسناک،

شبیه شیاطین است که با خود زنگوله و رنجیر حمل می کند

و در خیابان های آلپاین پرسه می زند و موجب ترس و وحشت کودکان و بزرگسالان می شود.

این سنت در یکی دو هفته آغازین ماه دسامبر و به ویژه در ۵ ام دسامبر اجرا می شود.

امروزه شکل و شمایل برگزاری این مراسم به شکل قابل توجهی تغییر کرده.

لباس ها و ماسک ها تغییر کرده و کاملا رقابتی شده اند.

از ماسک های چوبی و قرمز رنگ و لباسهای عجیب و ترسناک استفاده می شود.

حتی در بعضی مناطق رقابتهایی برگزار می شود و

به ترسناک ترین لباس و ماسک جایزه ای تعلق می گیرد.