آیا کسی میداند کی میمیرد ؟ مسلما نه

اما : یک پرنده است که میداند کی زمان مرگش قرا میرسد . میدانید کدام پرنده است ؟ بخوانید خواهید فهمید ...

هیچ کس خبر ندارد کی میمیرد ؟ اگر میدانستیم کی میمیریم حتما خیلی از کارها راانجام نمیدادیم .

ولی اگر فرصت دو باره ای برای جبران پیدا کنید چه میکردید ؟

مسلما تمام آن ظلمها و بدیهائی را که انجام داده بودیم راهی برای جبرانش پیدا کرده و انجام میدهیم .

بشر همیشه در جستجوی زندگی بهتر است اما به چه قیمتی ؟

ای کاش میتوانستیم فرصتی برای جبران خطاهای خو د داشته باشیم .

اما متاسفانه تنها چیزی که بشر نتوانست به آن دست پیدا کند اینه که :

کی میمیرد ؟؟؟؟

ولی جالب این جاست بدانید که  :

یک پرنده زیبا و عاشق است که قشنگ میداند کی میمیرد .

اگر عاشق میشود تا آخر عاشق باقی میماند .

پرنده ای زیبا و قشنگ

آن پرنده کسی نیست جز قو ....

بله قو

قو تنها پرند ه ای است که یک بار عاشق میشود .

و برای یک بار همیشه پای عشقش مینشیند .

و در  تمام زندگی هر کاری برای راحتی عشقش انجام میدهد .

بله  قو

تنها موجود وفادار به خانواده ....

اما جالب است که بدانید که :

قو تنها پرنده ایست که زمان مرگش را میداند و میداند کی به خواب ابدی فرو میرود .

جالبه نه ؟

مسلما بله بسیار جالبه و بسیار حیرت آوره .

چرا ؟

زیرا قو یک هفته مانده به مرگش میره جائی که برای اولین بار عشقش یعنی جفتش را دیده

و عاشقش شده "

اون جا میمونه تا زمان مرگش فرا برسه !

جالبه بدانید که :

این پرنده ی عاشق چه زیبا جان به جان آفربن میدهد .

عشق مانند باد میمونه اما بسیار قوی و زیر ورو کننده است .

قو این پرنده ی زیبا و دوست داشتنی یک روز مانده به مرگش یک آوازی برای عشقش از خودش سر میده که :

بهترینو زیباترین آواز میان پرنده هاست .

و بعد سرش را روی بالهایش میزاره و به یاد اولین روز آشنایش با جفتش  از دنیا میره ..و میمیره

yes

ای کاش انسانها هم یک بار عاشق  و پای عشقشان  میماندند .

امروز روز مولانا است بر تمامی اهل دلان مبارک باد