صدیقه کیانفر بازیگر سینما و تِِِئاتر   به علت ایست قلبی در منزلش گذشت ....

ؤ

خانم کیانفر88 سال داشت و در فیلمهایی همچون هامون -همسر و آپارتمان شماره 13 نقش آفرینی کرده بود .

 

این مصیبت را به جامعه ی هنری ایران و طرفداران این هنرمند تسلیت عرض میکنم . روحش شاد و یادش همیشه ماندگار