قلعه  ی فلک الا افلاک :

بر فراز تپه ای مشرف به شهر خرم آباد یکی از دیدنی های این شهر قرار داره که:

در طول تاریخ حکومت ها و رویدادهای تاریخی و حکومتی زیادی دیده.

قلعه فلک الافلاک که با نام های قلعه دوازده برجی، دژ شاپور خواست و قلعه خرم آباد هم شناخته

می شه در دوره ساسانیان بنا شده و کاربرد حکومتی و نظامی داشته

در اردیبهشت ماه بر اثر زلزله هم آجرها و هم دیواره اش ترک خورده و قسمتی اش تخریب شده که مشغول باز سازی آن میباشند .