عادت ویکتور هوگو وقتی در نوشتن به بن بست میرسید ...

پلنگ صورتی

اولین قسمت پلنگ صورتی برنده ی اسکار سال 1964 هم شد .

سازندگان این کارتن نزدیک به 100 طرح از این شخصیت کشیدند

و در آخر این شیر کوهی لاغر اندام صورتی مورد توجه قرار گرفت .

اغلب قیلمهای پلنگ صورتی ساخته بلیک ادواردز میباشد .

پیتر سلرز هنرپیشه ی انگلیسی نیز نقش بازرس کلوزوفرانسوی را ایفا کرده است .

 

============

============

ویکتور هوگو

ویکتور هر موقع در نوشتن به بن بست میرسید کاملا لخت میشد و خود را در اتاقی زندان میکرد  سپس به خدمتکارانش دستور میداد تا وقتی یک فصل کامل از کتاب را ننوشته است نباید به او هیچ لباسی بدهند !

 

هوگو از بچگی عاشق دختر همسایشان بود با وجود مخالفت خانواده ها چنان از عشق خود مطمئن بود که اولین نامه عاشقانه اش به دختر همسایه را با عنوان همسر تو امضا کرد ! آنها سر انجام در 20 سالگی ازدواج کردند .

 

هوگو سیاستمدار آزادی خواه و در فرانسه محبوب بود . به مناسبت هشتادمین سالروز نولدش در بزرگترین رژه تاریخ فرانسه بیش از نیم میلیون فرانسوی از مقابل هوگو که پشت پنجره اتاقش نشسته بود رد شدند !

 

هوگو در ایران بیش از همه به خاطر رمان بینوایان معروف است و صد البته کارتون بینوایان و ژانوالژان و تناردیه ...