آیا   ریتایل ها  واقعا وجود دارند ....؟؟؟!!!میگویند محافظ اوباما ریبتایل بوده ؟!

 

رپتایل ها :

نژاد ریتایل ها (خزندگان انسان نما )  بزرگترین نژاد غیر انسانی با قدرت بی نهایت وسیعی هستند  و چند صد میلیون سال است که به طور ترکیبی روی این سیاره سکونت دارند .

 

ریتایل ها قابلیت فوق العاده پیچیده ی تغییر شکل به انسان را دارند .

از دیگر نژادهای خزندگان (ریتایل ) میتوان به گری ها و ناگاها اشاره کرد ...

 

ریتایل ها قدرت تغییر سرعت ملکولهای بدن خود را دارند و به این ترتیب قادر هستند فرم خود را ظرف مدت کوتاهی عوض کنند و به نظر شبیه انسانها بیابند .

 

گزارشاتی مبنی بر حضور آنها از شبکه های فوق سری بسیار موثقی منتشر شده است .

از جمله :

اظهارات صریح و بی پرده ی ادوارد استودن معاون سابق انجام عملیات های فوق سری سازمان cia آمریکا

بوید بوشمن مخترع معروف و از دانشمندان بر جسته ی سازمان نظامی امریکا و دیگر کارکنان این عرصه.....

 

مکان آنها در زمین :

در ایالات نیو مکزیکو -یوتا-نوادا - کالیفرنیا و واشنگتن میباشد که تک تک این مکان ها به صورت بسیار فوق سری ده ها سال است از دید عموم بزرگان جستجوگر علم و حتی بسیاری از بزرگان عرصه سیاسی دنیا پنهان نگه داشته شده و با هدف تولید نژادی جدید از لقاح با انسانها میباشد .

 

نژاد جدید تولید شده به طرز شگفت آوری خود شبیه انسانها جلوه میدهند در حالیکه همچنان قدرت و خواص خزندگان را حفظ میکنند .

از نژاد بیگانگان ریتایل در تک تک منابع باستانی -کتب آئین ها  الواح چند ده هزار ساله به عنوان کسی که از حضور انسان بر روی زمین مخالف بود و به نوعی حریم شکنی و آئوناکی ها در مستعمره شان را به کینه نشستند .!

 

بیگانگان ریتایل هرگز سر سازگاری و نیکوئی با نژاد انسان نداشتند و ندارند .

این موضوع هنوز یک گمانه زنی بسیار محکم است که فراماسون ها ارتباط خود را از دهه ها قبل با صاحبان سیاره زمین برقرار کرده اند .

 

به گفته ی اکثر نظریه پردازها ی اینترنتی این موجودات مانند همتاهای خودشون یعنی موجوداتی مثل آفتاب پرست و سوسمارها رنگ بدنشان رو تغییر بدن و بین مردم استتار کنن .

 

البته از اون هم پیشرفته تر میتوان خودشون رو شبیه انسان ها در بیارن

اگر چه این ها نظریه هست ولی خیلی به واقعیت نزدیک است .

 

چرا که :

اگر

آفتاب پرست ها تکامل پیدا کرده باشن امکان این که مثل انسانها روی دو پای خودشون راه برن و هوشمند هم شده باشند هست .