افکار عمومی را نگاه مردم را قلب مردم جریحه دار شد .قتل رومینا حتما این جنایت به بدترین شکل ممکن برخورد خواهد شد .

با پدر رومینا برخورد عبرت آموز میکنیم

قتل رومینا با داس :

در تمامی شبکه ها و دنیای مجازی رومینا و قتل فجیحی که به دست یک پدر سنگدل که حیف اسم پدر که روی آن بگذاری پخش شد .

همه تکان خوردند . کسی باورش نمیشود که پدری دخترش را اینگونه مجازات کند به جرم عاشقی ...


حالا که مردم  همه خواهان مجازات این پدر همان گونه که با داس دخترش را به قتل رسانده  خودش را با داس به قتل برسانند .

فائزه رفسنجانی هم برای چنین پدر حیوان صفتی چهار بار مجازات اعدام شد .

مادر رومینا هم ضمن خواستن طلاق خواهان حکم قصاص برای دخترش شد .

رئیس جمهور هم دستور هر چه سریعتر رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد .


حالا که این گونه همه ی مردم خواستار حکم قصاص شدند .

اظهارات ضد نقیض شده

عموی دختر میگوید که :

وقتی فهمیدیم دیدیم همه ی عکسای رومینا در فضای مجازی پخش شده

پسره لایو زنده میگذارد .

ادعا میکنند که :

ده ساله نمیتونه لباسشو بپوشه چگونه میتواند دوست پسر داشته باشه

بهمن :

چند تا از عکسای رومینا را پیدا کرده به رومینا زنگ زده رومینا را تهدید کرده اگر با من فرار نکنی با من ازدواج نکنی تمام عکساتو تو فضای مجازی پخش میکنم !!!!.تا بابات تو را بکشه


اصلا خواستگاری در کار نبوده .!!!...

باباش  خواب بوده دختره را دزدیده و برده

مادرش میگوید که :

رومینا موقع فرار نامه ای مینویسد که در این نامه پدرش را مقصر میداند

من نامه را دیدم .

واکنش باباش به نامه چه بود ؟

باباش عصبانی شده بود و میگفت همه را تقصیر من انداخته ....

ناراحت شد و میگفت چرا مرا مقصر میداند ....

رومینا کنار برادرش در خواب ناز بوده که اون حیوان با داس در خواب با داس دختره را جلوی چشمهای برادر ش که هنوز بیدار بود رومینا  را میکشه ...

هفته ی رومینا گذشت اما مردم همچنان منتظر محکومیت این پدر به همان شکلند ---قصاص