نوستراداموس :

ستاره شناس و پزشگ فرانسوی در سال 1555  کتاب پیشگویهایش را منتشر شد .
نوستراداموس 942 پیشگویی کرده است ...
که به گفته ی خودش این اتفاقات در آینده رخ خواهد داد .
از وحشت نبرد جهانی دوم تا انقلاب فرانسه و آتش بزرگ لندن رسیدن آدولت هیتلر به قدرت و ساختن اولین بمب اتمی 
بسیاری از پیشگوییهای نوستراداموس به شکل ترسناکی به واقعیت پیوستند . او حتی ترور جان اف کندی و یازده سپتامر را پیشگویی کرده بود .
پیشگوییهایش در سال 2022 
از آخرالزمان زامبی ها تا برخورد یک سیارک با زمین و وقوع طوفانهای خورشیدی  سال 2021 سال شلوغی برای پیشگوییهای نوستراداموس بود و پیشگویی اصلی او در سالهای اخیر مربوط به 
برخورد یک شهاب سنگ با زمین بوده است ....او میگوید آتشی را میبینم که از آسمان فرود خواهد آمد ..جنگ یا حمله به فرانسه در مورد پیش گوییهایش مشخص کردن زمان دقیق رخدادها بسیا ر دشوار است زیرا زمانهای ذکر شده توسظ وی بر اساس  حرکات ستاره ای صورت گرفته تایک تقویم انسانی 
رسیدن نبرد به دروازه های اروپا یکی از پیش گوییهایش است که زمان که زمان  آن سال 2022 است ...حمله به فرانسه از جانب شرقه 
گرمایش جهانی با توجه با تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شاید این پیش گویی برای همگان شوکه کننده نباشد .بالا آمدن سطح آّ ب دریاهادر سال 1555 آن را پیش بینی کرده او نوشته همانند خورشید  این سرو در یای درخشان را خواهد سوزاند . ماهی زنده ی دریای سیاه به جوش خواهد آمد . 
مردم محلی برای دو تکه کردن آنها به دردسر خواهند افتاد . تورم --گرسنگی و ادم خواری یکی دیگر از پیش گوییهایش است . افزایش قیمتها به دلایل سقوظ اقتصادی و ادم خواری -----
عسل بسیار گران تر از موم شمع خواهد شد . قیمت گندم بسیار بالا خواهد رفت ....ایران و کشورهای غربی جنگ میشود .
نبرد در خاورمیانه ----روسیه به کمک ایران میاید . اسراییل توسط مصر و ترکیه تحت کنترل قرار میگیرد ....جنگ جهانی سوم اغاز میشود .
فساد مالی در ایران --بررسی ۱۰ پیشگویی بزرگ نوستراداموس که به حقیقت پیوست | شهرآرانیوز-آیا شما به این پیش گوییهای اعتقاد دارید ؟