ملکه الیزابت دوم در سن 96 سالگی در گذشت .پادشاه  و جانشین ملکه چارلز    73 ساله  است .

کاخ سفیذ در گذشت ملکه الیزابت را تسلیت گفت .رییس جمهور آلمان  : ملکه الیزابت تاریخ ساز بود .