متن آهنگ برای -عکس| سابقه پدر شروین حاجی پور در مجاهدین خلق فاش شد؛ شروین حاجی آقاپور ... شروین حاجی آقا پور ===ششم مهر ماه انتشار کرد 

برای توی کوچه رقصیدن ====ب رای ترسیدن، به وقت بوسیدن

برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون ===== برای تغییر مغزها که پوسیدن

برای شرمندگی، برای بی‌پولی ==== برای حسرت یک زندگی معمولی

برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش ======= برای این اقتصاد دستوری

برای این هوای آلوده ======= برای ولیعصر و درختای فرسوده

برای پیروز و احتمال انقراضش ======= برای سگهای بی‌گناه ممنوعه

برای گریه‌های بی‌وقفه ====== برای تصویر تکرار این لحظه

برای چهره‌ای که می‌خنده ===== برای دانش‌آموزا، برای آینده

برای این بهشت اجباری ====== برای نخبه‌های زندانی

برای کودکان افغانی =====  برای اینهمه *برای* غیر تکراری

برای اینهمه شعارهای توخالی   ======  برای آواره خونه‌های پوچالی

 برای احساس آرامش ===== برای خورشید پس از شبای طولانی

برای قرصهای اعصاب و بی‌خوابی  =======  برای مرد، میهن، آبادی

برای دختری که آرزو داشت پسر بود ======= برای زن، زندگی، آزادی

برای آزادی           برای آزادی            برای آزادی