محمد علی فردین :ملقّب به ذُکاءُالمُلک، 

 ملی‌گرا، تجددخواه، روشن‌فکر، مترجم، ادیب و سخن‌شناس، فیلسوف، تاریخ‌دان، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، دیپلمات، نماینده و رئیس مجلس، وزیر و نخست‌وزیر ایران بود.


 وی نقش مهمی در تأسیس دانشگاه تهران داشت و همچنین او پایه‌گذار و نخستین رئیسِ فرهنگستان ایران ا

نخستین رئیس فرهنگستان ایران بود . 

چندین اثر مهم ادبی را تصیح کرد که :

مشهورترین آن کلیات سعدی بود . .

 نخستین کتاب در مورد فلسفه ی غرب را او نوشت . ا

او در مورد تاریخ ایران باستان و اقتصاد و حقوق نوشته است . 


نقش مهمی در انقراض پادشاهان قاجار داشت و سلطنت را از قاجار به پهلوی اول و بعد پهلوی دوم ...

با رضاشاه ختلاف پیدا کرد و از سیاست کنار گرفت و به کارهای علمی پرداخت .

در شهریور ۱۳۲۰  در جنگ جهانی دوم .

ایران را اشغال کردند، رضا شاه مجدداً از فروغی برای قبول نخست‌وزیری دعوت کرد و پس از گذشت چند سال، دوباره او را به سیاست بازگرداند.


برکناری رضاشاه در زمان اشغال ایران توسط متفقین و انتقال قدرت به فرزند او، ایران به جمع حامیان متفقین پیوست و خطرات احتمالی جنگ میان ایران و متفقین، مانند تجزیهٔ ایران توسط متفقین مرتفع شد.ن نخست وزیر انجام داد ..

متولد : 1321 پنجم آذر تهران 

نام پدر : محمد حسین فروغی