Image result for عکس گیاه فلوس


فلوس :

قدیم زمانی کعه کودکی به دنیا میامد به آن فلوس میدادند تا هر آن چه در معده  و روده هایش باقی مانده را دفع کند .

برطرف کننده حرارت کبد است نرم کننده سینه -عفونت ریه - برطرف کننده آنفولانزا  - سوختگی  - تشنج - افسردگی -جوش - برفک دهان و تبخال میباشد .

برای بهبود افسردگی مغز میوه فلوس را در آب داغ حل کرده و پس از سرد شدن آن را ناشتا میل کنید .

جوشانده پوست آن اسهال خونی را رفع میکند و ضد التهاب برای درد معده است