نیوتن

آیا   به راستی  دنیا در سال 2060 پایان میپذیرد ؟!نظر  شما ....

نیوتن :

بزرگترین دانشمند تاریخ بشریت  است . 

زمان خودش به حدی مشهور بود که او را فرشته و یا ایزد دانسته و تعجب میکردند چنین موجودی چگونه آب و غذا میخورد .

نیوتن :

نماد عقل در اروپای عصر جدید بوده  تحفیفات عجیبی هم داشته 

فریتز لایبر محقق در این باره میگوید :

همه میدانند که نیوتن دانشمند بزرگی است . 

اما عده کمی به یاد دارند که او نیمی از عمر خود را صرف کیمیا گری و یافتن سنگ جادو کرده است ...

نیوتن به جز ریاضیات به علوم دیگری علاقه داشته که در راس آت کیمیاگری بوده است .

او هزاران صفحه مطلب مهم رمزی و عجیب در مورد کیمیا گری دارد .

دست نوشته هایش توسط خانواده نگهداری میشد تا زمانی که :

در سال 1936 جدا جدا فروخته شدند ...

استیفن سنوبلن  پژوهشگر کانادائی :

در سال 2003 فاش کرد که یکی از دستخطهای رمزی و عجیب ایزاک نیوتن متعلق به ابتدای قرن 18 نشان میدهد که او با محاسبات پیچیده ای پیش بینی کرده که جهان در سال 2060 پایان می یابد . 

از سوی دیگر با وجود این که نیوتن با استدلال های عجیب به نظریه ی پایان دنیا در سال 2060 رسیده بود . آلودگیهای شدید محیط زیست -

تغییرات اقلیمی -و بحران های نظامی -سوراخ شدن لایه های ازون و شیوع بیماری های مصری دانشمندان را دچار شک و تردید کرده اند که تخمین نیوتون از سال 2060 واقعیت داشته باشد .