فائقه آتشین      گوگوش

"گوگوش"کلمه ای است ارمنی و نام مرد است می گویند وقتی گوگوش خیلی کوچک بود یک خانواده ارمنی همسایه آنها بودند که پسری به نام گوگوش داشتند . این خانواده ارمنی فائقه را هم به همین نام صدا میکردند  بعدها ...خانم فائقه آتشین ،"گوگوش"  را به عنوان نام هنری خود انتخاب کرد .پدر وی هنرمند و آکروبات بود و در تماشاخانضخیمه ها به حرکات آکروباتیک می پر داخت که در آن روزگار بسیار پرطرفدار بود ومردم از برنامه های او استقبال می کردند گوگوش خردسال نیز گاهی به پدر کمک می کرد و از این رو در دو سه سالگی روی صحنه رفتن را تجربه کرد. پدر گوگوش او را به هنر موسیقی و اجرا تشویق می کرد آثار نبوغ و استعداد در همان کودکی در گوگوش هویدا بود و همه را به تحسین وا می داشت.گوگوش از دوران خردسالی در رادیو و تلویزیون هنرمندی می کرد. ترانه هایی که با صدای کودکانه و سیمای معصوم و زیبایش در برنامه های رادیو و تلویزیون می خواند بسیار دلنشین و پر طرفدار بود .زمان سپری شد و دوران نوجوانی و جوانی وی فرا رسید .او دختری زیبا و خوش اندام بود و استعداد و نبوغ او در موسیقی و هنر هر روز با سالها تمرین و تجربه عجین شد و گوگوش را به یکی از محبوبترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران تبدیل کرد و حتی این شهرت و محبوبیت از ایران نیز پا فراتر گذاشت و در سر تاسر جهان به خصوص تاجیکستان نیز کشیده شد .برخی او را "شاهماهی موسیقی ایران " نامیده اند.البته این عنوانها را امیرقاسمی برای خوانندگان انتخاب کرد.
گوگوش مهر مادری هرگز ندید . از بچه گی کار می کرد . هم کار می کرد هم درس می خواند . محمود قربانی همسر گوگوش بود که با مکافات ازش جدا شد .
از محمود قربانی صاحب پسری به نام کامبیز شد
او را به فرانسه برای ادامه تحصیل فرستاد و تمام مخارج تحصیلش را گوگوش میداد
بعد از انقلاب در ایران ماند چندین بار به دادگاه انقلاب احضار شد .
زمان  جنگ ایران و عراق در ایران بود .
در سال 1998 از ایران خارج شد زمان رئیس جمهوری آقای خاتمی
خوانندگان زن به او حسادت میکردند و هنوزم دست از حسادت بر نداشتند که البته بین هنرمندان یک امر  طبیعی است .
او تک ستاره پاپ ایران است .صدایش الحق و النصاف بسیار زیباست
گوگوش هم زیباست و هم خوش سیما و هم خوش صداست و هم جذاب .
استعدادی که این هنرمند دارد کمتر خواننده  ای می تواند داشته باشد .
با این که  کمی ندانم کاری  کرد و مقداری از محبوبیتش کاسته شد . بعد از خروجش از ایران آهنگهائی که میخواند چندان چنگی به دل نمیزد .وخیلی از محبوبیتش کاسته شد .
در تمام کنسرتهائی که خارج از ایران اجرا کرد همگان درخواست آهنگهای قدیمی ایشان را می کردند . برایشان آهنگهای جدیدش جذابیت نداشت .
هنوز که هنوزه در هر کشوری هرکنسرتی که  میگذارد آهنگهای قدیمی اش را درخواست می کنند