شاهنامه اثرحکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی  ، حماسه‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف  و شامل حدود ۶۰٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حماسه‌های جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید.

محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران  از ابتدا تا   فتح ایران توسط اعراب  در سده هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی  پیشدادیان / کیانیان / اشکانیان / ساسانیان   خلاصه می‌شوند و به سه بخش اسطوره‌ای (از عهد  میومرث  تا پادشاهی  فریدون )، پهلوانی (از قیام  کاوه آهنگر  تا مرگ  رستم ) و تاریخی (از پادشاهی بهمن   و ظهور اسکندر   تا فتح ایران توسط اعراب) تقسیم می‌شود.

زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران  زبان عربی  بود، فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده‌شدن و احیای  زبان عربی  شد. یکی از مأخذ مهمی که فردوسی برای سرودن شاهنامه از آن استفاده‌کرد،  شاهنامه ابو منصوری  بود. شاهنامه نفوذ بسیاری در ادبیات جهان  داشته‌است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو   از آن به نیکی یاد کرده‌اند.

شاهنامه بزرگ‌ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به همهٔ زبان‌های زندهٔ جهان بازگردانی شده‌است. نخستین بار  بنداری اصفهان  شاهنامه را به زبان عربی بازگردانی‌کرد و پس از آن بازگردانی‌های دیگری از شاهنامه  انجام‌گرفت.

فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و او از آشفتگی و افزونی آن جلوگیری کرد. فردوسی در سرودن شاهنامه از پارسی سره   بهره‌نبرد و از  پاریس دری استفاده‌کرد و شمارواژگان عربی در شاهنامه   ۸۶۵ است.

۲۵ اسفند ۱۳۸۸ پایان هزارهٔ سرایش شاهنامه بود که به این مناسبت، جشن جهانی هزارهٔ شاهنامه با حضور نمایندگان ۱۹۲ کشور عضویونسکو  پاریس در فرانسه ، فرانسه  با همکاری بنیاد فردوسی   برگزار شد. هم‌چنین آیین بزرگداشت هزارهٔ شاهنامه در کشورهای گوناگون به بهانهٔ ثبت آن در یونسکو  از جمله برلین آلمان   برگزار شد.