اگر اهل کتاب باشید حتی بسیار کم  بی شک اسم کتاب معروف  و مشهور کلبه عمو تم را از نویسنده حانم هریت بیجر استوا را

خوانده اید . کتابی است با موضوع ضد برده داری  ... این کتاب در سال 1852 منتشر شد .  در ابتدا بصورت پاورقی در یکی از روزنامه ها

چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها در امریکا بلکه در تمام کشورهای جهان نیز میلیونهانسخه از ان به فروش رفت و تا سالها نمایش هایی بر اساس آن بر صحنه تئاتر های جهان اجرا شد . این اثر جاویدان باقی مانده و خواهد ماند .

 تولستوی خالق جنگ وصلح بعد از خواندن کتاب در ستایش آن گفت : این رمان یکی از بزرگترین فراورده های ذهن بشر است .