به گفته این زن دوسال پیش در

حالی که وی در زیر آوار یک ساختمان قدیمی گرفتار بوده است، این الاغ سعی بر نجات دادن او کرده و از آن زمان احساس علاقه شدیدی را نسبت به این حیوان دارد. 

با تصویب قانون آزادی رابطه جنسی با حیوانات در سال گذشته میلادی در آمریکا، و با وجود فرهنگ رو به زوال غربی، این نوع ازدواج غیرانسانی و غیرمتعارف در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش می باشد .

وقتی این زن با خر ازدواج میکند و یا اون مرد برزیلی با یک بز ازدواج میکند . پس چرا تعجب میکنید یک زن هم با برج ایفل ازدواج کرده است .

ای خدا یعنی میشه که بشه