شترحیوانی نیرومند تنومند با توان بالا . در دین اسلام گوشت شتر حلال است و برای  کسانی که دست و پاهایشان درد میکند بسیار خوب است .

شتر یک یا دو کوهان دارند . که این کوهانها از پیه و چربی است . ذبح شتر با گوسفند متفاوت است.و باید کسی که شتر را میکشد وارد باشد  شیر شتر هم میتوان خورد .

از شتر برای بارکشی استفاده میشود و از پشم و پوستش برای ریسندگی و پارچه بافی و کفش دوزی استفاده می شود .

گونه ای از شتر هستند که دارای کوهان نیستند و در آمریکای جنوبی زندگی میکند .

شتر مهم ترین خصلتش این است که در شرایط سخت صحرا و دماهای گوناگون و به ویژه گرمای شدید تابستان و کمبود آب و علوفه  تحمل بالائی دارد  .

شتر در صحرا زندگی میکند و از بوته ها و درختچه های گوناگون صحرائی و کویری و حتی از بوته های شور و خاردار تغذیه کند .

عربها لقب کشتی صحرا داده اند .شتر حیوان بسیار مفیدی است و کاربردهای فراوانی دارد .

از چربی کوهان شتر به جای کره استفاده کرد و پشم شتر را در ساختن خیمه ها پتو فرش لباس های پشمی طناب و ریسمان به کار میرود .مدفوع شتر را خشگ میکنند و برای روشن کردن آتش استفاده میکنند . 

کوهان، عضوی قابل توجه در شتر است که تنها از چربی و ماهیچه تشکیل شده و در آن استخوانی وجود ندارد و شتر در شرایط بی‌خوراکی تا چندین روز می‌تواند با اعتماد به وجود این چربی و سوخت و ساز آن زنده بماند.

کف پای شتر حالت مخصوص به خود دارد و از دو بخش تشکیل شده است و کلفت و پهن است و مانع از این می‌شود که پای شتر در شن‌های ریز صحرا فرو رود.

چشم‌های شتر دارای مژگان‌های بلندی است که به همراهی پلک‌ها، چشم‌ها را از طوفان‌های شنی و از تابش شدید آفتاب محافظت می‌کند.

لبهای شتر دارای گسترش حرکتی خوبی است و لب بالائی به دو بخش پائینی در شتر های مسن بوضوح آویزان است .

 شتر دارای شکاف‌های طولی است که شتر در هنگام تنفس می‌تواند بینی را به خوبی از هم باز کند و بیشترین میزان هوا را وارد ریه‌های خود کند و در هنگام بروز طوفان‌های شنی بینی خود را ببندد.

هم چنین شتر دارای فک درازی است که به طور جانبی حرکت می‌کند و می‌تواند عمل جویدن را به خوبی انجام دهد.

بر روی فک پائینی شتر تنها دندان پیشین وجود دارد و این دندانها در فک بالائی وجود ندارد .شتر می‌تواند بیشتر از هر حیوان دیگر بی‌آبی را تحمل کند