عکس متحرک عید نوروز


پلنگ ابری شکارچی بزرگ جنگلها

 پلنگ ابری شکارچیان فوق العاده ای هستند تعداد کمی از گربه سانان هستند که می توانند تا نوک درخت بروند .

مهارت بی نظیری در شکار کردن دارند .

آنها در شب و در تاریکی یا در نور کم شکار می کنند . چشمانشان مکانیزم خاصی داره که به آنها توانائی فوق العاده دید در شب را می دهد .

آنها بزرگترین دندانها را در مقایسه با اندازه ی بدنشان در میان همه ی گوشتخوارها دارند . درست مثل این که ما یک سری خنجر در دهانمان داشته باشیم .

بزرگترین دندانها را در میان گوشتخواران با توجه به اندازه ی جمجمه اش دارد و برای بالا رفتن از درخت و شکار از چنگالهای جمع شدنی اش استفاده میکند .

می تواند روی غوزک پاهاش بچرخد و از درخت بالا و پائین برود


پلنگهای ابری پوست فوق العاده ای دارند بعضی ها می گویند به خاطر همین طرح پوست فوق العاده اش است که بهش پلنگ ابری می گویند .

اما بعضی دیگر می گویند چون در نوک درختان در جنگل زندگی می کنند این اسم را رویشان گذاشتند .

بین گربه سانان زیباترین گربه سان پلنگ ابری است .

پنجه های پلنگ ابری 

چنگالهای تیزی دارد که بنا به احتیاجش میتواند بیرون بیاورد و دوباره در غلاف خودش جا بگیرد . در واقع سلاح مخفی پلنگ ابری است .

این چنگالها ی تیز بهترین وسیله برای بالا رفتن از تنه های عمودی درختان است .

این پنجه ها میتوانند کاملا بچرخند .

اون می تواند با سرعت یک سنجاب از تنه ی درختان پائین بیاید .

زبان پلنگ ابری بسیار زبر است عین زبرترین  سنباده   /       از این زبان برای کندن / دور کردن پرها و پوست شکارش استفاده می کند .

اغلب بالای درختان شکار می کند .

پنجه هایش برای بالای درخت ابزاری عالیه

غذای مورد علاقه اش میمون  و پرنده ها هستند

ااگر پلنگ ابری جهشش موقع شکار عالی نباشه شکار براحتی فرار میکند . که این خیلی کم ممکنه اتفاق بیفتد

بنابر این وقتی بالای درخت شکار می کنند دقت و زمان بندی خوب حرف اول را می زند

خیلی چابکه و تیز 

این گوشتخوار تند و تیز درختان جنگلی وحشت به دل شکار می اندازد     N-A