آیا این مرد را می شناسید ؟ جیسون کینگ

این عکس را اگر نشان پدر و مادرهاتون نشان دهید . فورا میگن جیسون کینگ ...یادش بخیر

اواسط دهه سالهای هفتاد تا هشتاد میلادی در تلویزیون کارگاهی زپرتی با ظاهری کاملا غیر عادی تلویزیون را فتح کرد .

جیسون کینگ آن زمان دنیا را با مدل موی خود و قیافه عجیب خود از آن خود کرده بود. آن زمان مردان زشت رو شانس کمی برای ستاره شدن داشتند . مردم دوست داشتند که هنرپیشه ها الگوی جذابیت و مردانگی باشند قد بلند قوی هیکل خوش تیپ چهار شانه .....

موفقیت بی نظیر جیسون کینگ اتفاق عجیبی بود که با هیچ معیاری هم خوانی نداشت .


جیسون کینگ با مو و شقیقه های بلند، چهره ای زشت و سبیل های دسته دوچرخه ای

در دعوا یا کتک می خورد یا فرار میکرد . زیادی معمولی بود .

آدمی که برای موفقیت از هوشش بهره میگرفت وخیلی هم با هوش نبود .

ظاهر متفاوتش به یاده می ماند . بذله گو نکته سنج بود و در ارتباط با دیگران از این مزیت استفاده می کرد . 

در اروپا و آمریکا هم پر بیننده بود این سریال ...

تب جیسون کینگ ایران را  هم بد فرا گرفته بود . همه ی تیپ ها جیسون کینگی بود .

 طرفة العینی توانست چهره ی جوانان شهر را عوض کند، سبیل های دسته دوچرخه ای مد شد و آرایشگاه های مردانه به فهرست خود مدل موی جیسون کینگی را اضافه کردند.

آن سال همه کت های کمر کرستی با یقه پهن پوشیدند و پیراهن ها همه یقه خرگوشی و تنگ شد. کفش لژدار بین مردان شیوع پیدا کرده بود .

 تنبان ها هم به تبع، بالا تنگ و پاچه گشاد شد و خلاصه مد لباس و آرایش گیس و سبیل و شقیقه ی آقایان در تهران تغییر کرد.

آرایشگاه جیسون کینگ  .....خیاطی های جیسون کینگ .....کفش جیسون کینگی .....سوپر / بقالی / عطاری

همه و همه جیسون کینگ . آنقدر که در فیلمهای سینمائی هم نفوذ کرده بود و هنرپیشه هائی مثل بهروز وثوقی توی یکی از فیلمهایش خودش را مدل جیسون کینگی کرده بود . بیک و......

تمام کسبه بازار  حالا در هر صنفی که بودند عکس جیسون کینگ را سر در مغازه هاشون بزرگ میگذاشتند .

جیسون کینگ مد روز شده بود . خیلی ها هم فقط ریش بزی جیسون کینگ را میگذاشتند .

هنوز که هنوزه خیلی از جوانان ریششون را ریش بزی میکنند . ریشش ماندگاریش را هنوز که هنوزه حفظ کرده است .

مردی با بر و روی زشت توانست ستاره ی بزرگ سینما شود